PHP ile Web Yazılım Geliştirme

PHP Logosu

Web yazılım’a başlangıcı HTML ve CSS ile yaptıktan sonra, artık işleri biraz daha karıştırmanın vakti geldi. PHP ile dinamik sayfalar üretme.

Dinamik?

HTML ve CSS ile yaptığımız sayfalar statik olarak geçiyor. Hatta düz html yazmak olarakta tabir edilebiliyor. Statiği yazdık, anladık. Peki nedir bu dinamik?

Dinamik we b sayfaları, “değişebilen” web sayfalarıdır. PHP bunu “server side” yapar. Yani sunucuda veriyi işler, kullanıcıya HTML olarak veya istediğiniz herhangi bir çıktıda döker. Kullanıcı sunucu tarafında yapılanı değil, onun önüne sunduğunuzu görür.

Javascript dillerde dinamik yazmayı sağlar. Javascript genel olarak “client side” dinamiklik için kullanılır. Hatta çok fazla kütüphanesi bulunur bu konuda. Jquery, react, mootools gibi kütüphaneler buna örnek olabilir.

PHP Nasıl Çalışır?

Bu dil sunucu taraflı yorumlanır. Yorumlayıcı genelde C ile yazılmış olup, yazdığınız kodları belirli kurallara ve sıraya göre yorumlar. Yorumlanan veri kullanıcıya text-base çıktı olarak verilir.

Günümüzde sunucularda bu tarz dilleri kullanıcıya gösterebilmek için çeşitli sunucu teknolojileri kullanılır. Bunlar genel olarak Apache, nginx, litespeed gibi web sunucularıdır. Bu sunucu yazılımları php yorumlayıcıyı destekler.

PHP multithreading (çoklu iş yapma) +7.0 sürümü ile destekler. Bu sürüm öncesinde multithreading desteklememektedir.

Sunucu Nasıl Yorumlar?

Sunucunun bu dosyaları yorumlaması için dosyalarınızın içindeki kodların <?php ile başlayıp ?> ile bitmesi gerekir. Dil yorumlayıcısının bize sağladığı bu konudaki bir kolaylık short tag özelliği. Short tag özelliği aktif ise <? ile başlayıp ?> ile bitirip kodlarımızı yorumlatabiliyoruz.

İlk Kod Örneği

<?php echo "Merhaba Dünya"; ?>

<?php ile yorumlayıcıyı başlatıp, echo ile ekrana yazdırma methodunu çağırdık. Yazdıracağımız metin "Merhaba Dünya". Kod yazarken syntax kurallarına uymanız gerekiyor ki burada syntaxın en limitleyici durumu noktalı virgül (;). Eğer bir kod bloğu oluşturmuyorsanız -ki bunlar sıkça göreceğiniz istisnalardır- kodunuzun satır bitişlerinde noktalı virgül olmalıdır. en sonda ise ?> ile yorumlayıcıyı durdurduk. Şayet kodlarımız sadece bu kadar olacaksa ?> yazmak zorunda değiliz.

Sonuç

PHP ile web yazılım geliştirmeye başladığınızda bir çok veritabanı bağlantısına destek verdiğini; kendi içinde text ve math fonksiyonlarının olduğunu; standartın dışındaki oturum yöneticileri ile çalışabileceğini farkedeceksiniz.

Kaynaklar ve İleri Okuma